Update praktijkexamen auto 2019

twee lesauto's van FRANK Rijschool Helmond

Update Praktijkexamen auto 2019

De reden hiervoor is;
– het praktijkexamen aan laten sluiten bij de dagelijkse praktijk
– duidelijker voor de kandidaat

In 2019 veranderen er een aantal zaken in het praktijkexamen:

– de situatiebevraging vervalt
– de stopopdracht vervalt
– zelfstandig route rijden gaat primair op navigatie
– het recht achteruit rijden komt terug als zelfstandig examenonderwerp
– de bijzondere manoeuvres in het B examen veranderen in bijzondere verrichtingen

De situatiebevraging vervalt bij het examen maar blijft wel in de TTT.

Er wordt standaard gebruik gemaakt van de navigatie, zowel bij de TTT als bij het B examen.

Clusteropdracht gebeurt alleen nog als de navigatie om één of andere reden uitvalt.

Oriëntatieopdracht vervalt.

De stopopdracht vervalt als bijzondere manoeuvre.

Het recht achteruit rijden:
De bedoeling is om:
over een lengte van ongeveer 20 meter in rechte lijn achteruit te rijden en nagenoeg evenwijdig aan de rijbaankant te blijven

Wijze van uitvoeren (voertuigbeheersing)

– stoppen op voldoende afstand van de rechterzijde van de rijbaan
– bij het tot stilstand komen staan de wielen weer in de rechtuitstand
– indien gewenst mag het bovenlichaam dusdanig gedraaid worden, dat de rechterhand het stuur niet meer vast heeft
– met lage snelheid achteruit rijden
– door middel van kleine stuurbewegingen nagenoeg evenwijdig aan de rijbaankant rijden
– stoppen na ongeveer 20 meter achteruit gereden te hebben
– weer vooruit wegrijden

Het achteruit rijden van een bocht:
Wijze van uitvoeren (voertuigbeheersing)

– stoppen op voldoende afstand van de rechterzijde van de rijbaan
– bij het tot stilstand komen staan de wielen weer in de rechtuitstand
– indien gewenst mag het bovenlichaam dusdanig gedraaid worden, dat de rechterhand het stuur niet meer vast heeft
– met lage snelheid achteruit rijden
– door middel van kleine stuurbewegingen nagenoeg evenwijdig aan de rijbaankant de bocht achteruit rijden
– na de bocht nog een aantal meters achteruit rijden met de wielen in de rechtuitstand
– weer vooruit wegrijden

Bijzondere verrichtingen:

– in- en uitstappen
– voorbereidings- en controlehandelingen

– in rechte lijn achteruit rijden (overgangsregeling tot 1 juni 2019)
– achteruit rijden van een bocht (overgangsregeling tot 1 juni 2019)

– parkeren in een haaks of schuin vak
– file parkeren

– omkeren door te steken
– omkeren door een halve draai

– hellingproef

Samengevat:

Vanaf 25 maart 2019:

– situatiebevraging niet meer in het praktijkexamen, wel in de TTT
– stopopdracht niet meer in het praktijkexamen, ook niet in de TTT
– zelfstandig route rijden met navigatie
– specifieke opdrachtgeving voor de bijzondere verrichtingen, met een productief element

Vanaf 1 juni 2019:

– in rechte lijn achteruit rijden in het praktijkexamen en in de TTT
– achteruit rijden van een bocht in het praktijkexamen en in de TTT

De examinator geeft aan welke verrichting!
De kandidaat bepaalt waar!

De zelfstandige route op navigatie is minimaal 10 minuten, dit kunnen ook meerdere routes zijn.

Het keren dmv steken moet in 3 keer, tenzij het echt niet anders kan.

Droogsturen mag!
Deze regel is uit de Rijprocedure gehaald. Ik weet alleen niet of je dat wel wilt, lijkt me niet echt goed voor de auto.
De reden is dat de auto’s die bv zichzelf inparkeren dit ook doen, dus de stuurinrichting hier wel tegen kan.

De omkeeropdracht is of een halve draai of keren dmv steken, NIET een bocht achteruit.

Bij het instellen van de navigatie moet de kandidaat ook weten hoe hij bv snelste/kortste route in moet voeren.

Als je bv in een vak achteruit parkeert, mag dit met behulp van weer even vooruit rijden indien nodig, als er maar een bochtje achteruit in zit.

Een mobiel in een houder mag gebruikt worden voor de navigatie mits de andere tonen uitgeschakeld zijn. (bel/sms/whatsapp)

De hellingproef is een bijzondere verrichting en kan een opdracht zijn tijdens de TTT of het examen.

Voor zover de mededelingen van het CBR.